Europa Direkt Riksteatern

Featured

Har du frågor om EU? Vill du tycka till om EU?

EU-informationskontoret Europa Direkt Riksteatern är allmänhetens kontaktpunkt och ger information, råd, hjälp och svar på frågor om EU. Du kan ringa, e-posta eller besöka informationskontoret. Besökstiden är torsdagar och fredagar 08.00-18.00, men kontoret är öppet varje vardag mellan 08.00-16:30 och det går bra att hämta EU-informationsmaterial samt bedriva informationssökning vid receptionen.

Europa Direkt Riksteatern finansieras främst av Europeiska unionen. Riksteatern är värdorganisation för kontoret som vänder sig till Botkyrka kommuns invånare. Även Riksteaterns teaterföreningar runt om i landet kan kontakta kontoret. Informationskontorets uppdrag är att:

  • Svara på allmänhetens frågor om EU
  • Informera om EU:s politikområden
  • Främja den regionala debatten om EU
  • Ge medborgare möjlighet att tycka till om EU:s politik

Continue reading

Har du koll på aktuella medborgarinitiativ?

Möjligheten till EU-medborgarinitiativ inleddes våren 2012 och ger EU-medborgare rätten att uppmana EU-kommissionen till att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ måste få stöd från minst 1 miljon EU-medborgare från minst 7 av de 28 EU-länderna. Ett minsta antal underskrifter krävs i vart och ett av dessa sju länder.
Just nu finns ett antal aktuella medborgarinitiativ. Gå in på medborgarinitiativets officiella register för att ta del av fler initiativ. Där kan du skriva under det du tror på. Eller varför inte starta ett eget initiativ?EU:s medborgarinitiativ

Mer info om Medborgarinitiativet finner du här.

 

 

Vill du hjälpa människor i nöd?

Antalet naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor har ökat kraftigt de senaste åren och denna trend kommer sannolikt att fortsätta. Ett nyligen föreslaget EU-initiativ möjliggör att volontärer sätts in för att hjälpa till på plats, återuppbygga förstörd infrastruktur samt att utbilda lokal personal. EU:s biståndsvolontärer kommer att placeras i humanitära projekt världen över och det kommer även finnas möjligheter att engagera sig online. Sammanlagt förväntas minst 10 000 européer delta i det humanitära programmet. Programmet för en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd kommer att sättas igång under 2015. Du som är intresserad av att bli biståndsvolontär kan hålla utkik på Europeiska kommissionens avdelning för humanitärt bistånd och civilskydd.