Europa Direkt Riksteatern

Featured

Har du frågor om EU? Vill du tycka till om EU?

EU-informationskontoret Europa Direkt Riksteatern är allmänhetens kontaktpunkt och ger information, råd, hjälp och svar på frågor om EU. Du kan ringa, e-posta eller besöka informationskontoret. Besökstiden är torsdagar och fredagar 08.00-18.00, men kontoret är öppet varje vardag mellan 08.00-16:30 och det går bra att hämta EU-informationsmaterial samt bedriva informationssökning vid receptionen.

Europa Direkt Riksteatern finansieras främst av Europeiska unionen. Riksteatern är värdorganisation för kontoret som vänder sig till Botkyrka kommuns invånare. Även Riksteaterns teaterföreningar runt om i landet kan kontakta kontoret. Informationskontorets uppdrag är att:

  • Svara på allmänhetens frågor om EU
  • Informera om EU:s politikområden
  • Främja den regionala debatten om EU
  • Ge medborgare möjlighet att tycka till om EU:s politik

Continue reading

EU:s jämställdhetsindex

eige_logoKänner ni till att EU har ett eget jämställdhetsinstitut? Institutet heter EIGE och har skapat ett jämställdhetsindex som bedömer mäns och kvinnors olika villkor inom områden arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Indexet går från 1 till 100, där siffran 100 innebär att ett land är jämställt. Genomsnittet för EU-länderna är 54, vilket visar att det för EU har lång väg kvar vad gäller jämställdhet. Sverige toppar listan med 74,3. Vill du veta mer om jämställdhetsläget i Sverige eller andra EU-länder? Besök EU:s jämställdhetsindex

 

Vill du klaga på EU?

Europeiska ombudsmannen, eller rättare sagt ombudskvinnan Emily O´Reilly har uppdraget att undersöka klagomål från allmänheten om administrativa missförhållanden bland unionens institutioner, organ och byråer. De områden som behandlas kan exempelvis vara administrativa missförhållanden, orättvis behandling, maktmissbruk, vägran att lämna ut information etc. Vill du framföra klagomål?
Det första steget är att fylla i klagomålsformulär som finns på Europeiska ombudsmannens hemsida. Bra att känna till är att du kan framföra klagomål fast du personligen inte är berörd av missförhållandet, samt att ombudsmannen endast kan behandla klagomål som rör administrationen på EU-nivå och inte den nationella eller lokala.