Europa Direkt Riksteatern

Featured

Har du frågor om EU? Vill du tycka till om EU?

EU-informationskontoret Europa Direkt Riksteatern är allmänhetens kontaktpunkt och ger information, råd, hjälp och svar på frågor om EU. Du kan ringa, e-posta eller besöka informationskontoret. Besökstiden är torsdagar och fredagar 08.00-18.00, men kontoret är öppet varje vardag mellan 08.00-16:30 och det går bra att hämta EU-informationsmaterial samt bedriva informationssökning vid receptionen.

Europa Direkt Riksteatern finansieras främst av Europeiska unionen. Riksteatern är värdorganisation för kontoret som vänder sig till Botkyrka kommuns invånare. Även Riksteaterns teaterföreningar runt om i landet kan kontakta kontoret. Informationskontorets uppdrag är att:

  • Svara på allmänhetens frågor om EU
  • Informera om EU:s politikområden
  • Främja den regionala debatten om EU
  • Ge medborgare möjlighet att tycka till om EU:s politik

Continue reading

Inbjudan till panelsamtal om mänskliga rättigheter och sexuellt våld som ett vapen i krig och konflikter

Tid: Fredag 5 december kl. 09.00 – 11.00 (med efterföljande lunch).
Plats: Europahuset, Plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm
Moderator: Marika Griehsel, journalist och dokumentärfilmare
Anmäl dig här.

Program
09.00  – Visning av dokumentärfilmen ”Kvinnornas krig” av Marika Griehsel.
09.30 –  Sexuellt våld som vapen vid krig och konflikter – världen då och idag
Maria Eriksson Baaz, Forskare och docent vid Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala och
Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.
09.45 –  I fält – frivilligrörelsen berättar
Malin Brenk, Regionchef Afrika, Kvinna till Kvinna, Bo Forsberg, Generalsekreterare,
Diakonia, Cecilia Tengroth, Folkrättsrådgivare, Röda korset.
10.20  – Vad gör Sverige, EU och internationella organisationer?
Europaparlamentarikerna Lars Adaktusson (Kd) och Bodil Ceballos (Mp),
representant från Sveriges regering (tbc)

Europeiska året för utvecklingssamarbete 2015

EU är världens största biståndsgivare och svarar för mer än hälften av allt stöd som ges i världen.Trots EU:s starka biståndsengagemang saknar EU-medborgare om EU:s utvecklingspolitik. Eurobarometerundersökningen från hösten 2012 angav exempelvis 53 % av de svarande att de inte vet någonting om vart EU:s stöd går. 44 % av det tillfrågade känner inte heller till vart deras eget lands bilaterala stöd går. Trots att hel del EU-medborgare inte känner vart EU:s stöd går, är hela 85 % av de tillfrågade positiva till att EU-pengar används till att hjälpa utvecklingsländer. Mer än 6 av 10 EU-medborgare anser dessutom att stödet bör öka. Eftersom EU är en viktig global aktör, är det viktigt att göra allmänheten mer medveten om hur EU:s utåtriktade strategier kan bidra till en global hållbarhet. Första steget mot handling är kunskap, menar EU. Continue reading

Vad har EU-medlemskapet betytt för Sverige?

Den 13 november var det exakt 20 år sedan Sverige gick med i EU. Nationalekonomerna Stefan Fölster och Fredrik Erixon i sin studie ”Vad har EU gjort för Sverige – och vad har Sverige gjort för EU?” undersökt vad EU-medlemskapet inneburit för Sverige, jämfört med ja- och nejsidornas förväntningar inför folkomröstningen 1994 och med vad de konsekvensutredningar som sjösattes då förutspådde skulle ske.

Studien visar att det hittills har gått för Sverige som konsekvensutredningarna förutspådde – eller bättre – och att de värsta farhågorna med ett EU-medlemskap inte har besannats. Till exempel är Sveriges medlemsavgift 10 miljarder kronor lägre per år än vad konsekvensutredningen förutspådde och livsmedelspriserna har sjunkit med cirka 20 procent jämfört med andra priser. Läs boken i pdf-format här.