Europa Direkt Riksteatern

Featured

Har du frågor om EU? Vill du tycka till om EU?

EU-informationskontoret Europa Direkt Riksteatern är allmänhetens kontaktpunkt och ger information, råd, hjälp och svar på frågor om EU. Du kan ringa, e-posta eller besöka informationskontoret. Besökstiden är torsdagar och fredagar 08.00-18.00, men kontoret är öppet varje vardag mellan 08.00-16:30 och det går bra att hämta EU-informationsmaterial samt bedriva informationssökning vid receptionen.

Europa Direkt Riksteatern finansieras främst av Europeiska unionen. Riksteatern är värdorganisation för kontoret som vänder sig till Botkyrka kommuns invånare. Även Riksteaterns teaterföreningar runt om i landet kan kontakta kontoret. Informationskontorets uppdrag är att:

  • Svara på allmänhetens frågor om EU
  • Informera om EU:s politikområden
  • Främja den regionala debatten om EU
  • Ge medborgare möjlighet att tycka till om EU:s politik

Continue reading

Vill du klaga på EU?

Europeiska ombudsmannen, eller rättare sagt ombudskvinnan Emily O´Reilly har uppdraget att undersöka klagomål från allmänheten om administrativa missförhållanden bland unionens institutioner, organ och byråer. De områden som behandlas kan exempelvis vara administrativa missförhållanden, orättvis behandling, maktmissbruk, vägran att lämna ut information etc. Vill du framföra klagomål?
Det första steget är att fylla i klagomålsformulär som finns på Europeiska ombudsmannens hemsida. Bra att känna till är att du kan framföra klagomål fast du personligen inte är berörd av missförhållandet, samt att ombudsmannen endast kan behandla klagomål som rör administrationen på EU-nivå och inte den nationella eller lokala.

 

Europe for Festivals, Festivals for Europe

Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) är en ny internationell festivalplattform som startats som ett pilotprojekt med stöd från EU. De mest innovativa kulturfestivalerna kommer att väljas ut och få EFFE:s kvalitetsmärkning. Märkningen kommer att ges till festivaler med ett starkt konstnärligt engagemang och ett lokalt och globalt perspektiv.

I september blev Svenska Musikfestivaler är Sveriges samordnare eller hub för EFFE . Ett ansökningsförfarande med deadline 15 november har startat och mellan 800 och 1000 festivaler i EUs 28 medlemsländer har redan påbörjat sin ansökan. Alla ansökningar ska bedömas av en nationell expertgrupp och sedan av en europeisk jury.efa601402491690_EFFE_RGB Continue reading