Om Europa Direkt

Europe Direct är ett informationsnätverk drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partner. Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. I EU finns närmare 500 informationskontor.

I Sverige finns 20 Europa Direkt–kontor. Läs mer om Europa Direkt-kontoret nära dig genom att klicka på länken nedan.

Europa Direkt Malmö Malmö stad, Stadsbiblioteket
Europa Direkt Gävle Gävle kommun
Europa Direkt Riksteatern Riksteatern
Europa Direkt Västerbotten Skellefteå kommun
Europa Direkt Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län
Europa Direkt Halland Halmstads kommun, kulturförvaltningen
Europa Direkt Skaraborg Skaraborgs läns hushållningssällskap
Europa Direkt Fyrbodal Åmåls kommun
Europa Direkt Jämtlands län Jämtlands läns landsting
Europa Direkt Sydöstra Skåne Sjöbo kommun
Europa Direkt Göteborgsregionen Göteborgs stad, Kulturförvaltningen
Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret Ekumeniska EU-kontoret
Europa Direkt Skåne Nordväst Helsingborgs stad
Europa Direkt Hässleholm Hässleholms kommun
Europa Direkt Jönköpings län Regionförbundet Jönköpings län
Europa Direkt Intercult Intercult Productions Ekonomisk Förening
Europa Direkt Smedjebacken Dalarna och Norra Västmanland
Europa Direkt Sjuhärad Europa Direkt Bollebygd
Europa Direkt Mälardalen
Europa Direkt Södertälje Södertälje kommun