Sök EU

EU:s officiella webbplats
Europa.eu är EU:s officiella webbportal med information från EU:s alla institutioner, byråer och organ.

Europeiska dokumentationscenter (EDC)
Behöver du hjälp med att hitta EU-dokumentation?
Europeiska dokumentationscentra (EDC) samlar EU-dokumentation.
Vid varje EDC finns en bibliotekarie med särskild utbildning inom EU-dokumentation. De har tillgång till en mängd databaser och kan hjälpa dig att hitta de dokument du letar efter.

EU-kommissionens representation i Sverige
Informerar om kommissionens arbete i Bryssel och håller Bryssel underrättat om svenska förhållanden.

EU-parlamentets kontor i Sverige
Sverigekontoret representerar Europaparlamentet som institution och inte något särskilt svenskt eller politiskt intresse.

EU-upplysningen vid Sveriges Riksdag
EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

Regeringens EU-sidor
Information om regeringens EU-politik, aktuella EU-frågor och EU-budgeten.

Utrikesdepartementet
UD:s arbete präglas i hög grad av EU-medlemskapet.

Sveriges Kommuner och Landsting
EU och Internationellt från Sveriges Kommuner och Landsting.

SIDA
Information om Sveriges och EU:s biståndsprogram